Liên Hệ Chúng Tôi Tư Vấn Miễn Phí: 0937 132 858

  Quảng Cáo
  Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ cẩn trọng

  Báo cáo mới nhất của Ngân hàng trung ương Trung Quốc BPoC cho biết, Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ các điều kiện thanh khoản nhằm giảm mức nợ và tái khẳng định chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập.

  Ảnh Internet
  Ảnh Internet

  BPoC tìm cách tạo môi trường “hợp lý” để ổn định tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn thúc đẩy việc giảm nợ, đẩy lùi tình trạng bong bóng và ngăn chặn rủi ro trong nền kinh kế. Mục tiêu của BPoC là nhằm tiếp tục đổi mới chính sách về lãi suất và thị trường ngoại tệ. 

  BPoC cũng cho rằng chính sách tiền tệ cẩn trọng và trung lập đã mang lại một số kết quả tương đối tích cực và sẽ được thực hiện trong suốt cả năm nay.

  Giữ ổn định nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu mà các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc hướng đến, với nỗi lực để cẩn bằng sự phát triển nóng và giảm mối nguy hiểm về mức nợ công rất cao, đồng thời tiếp tục cải cách kinh tế sâu hơn nữa.

  BPoC cùng với một số cơ quan khác cho biết đang dự thảo các quy định mới về quản lý bất động sản, một bước đi mới nhất để giảm rủi ro trong hệ thống tài chính của nước này.

  Đối với các công ty nước ngoài, báo cáo của BPoC cũng nhắc lại tuyên bố được coi là có tính chất lịch sử đưa ra ngày 10/11 vừa qua về viêc bãi bỏ hạn chế đối với sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng thương mại, đồng thời cho phép các công ty nước ngoài nắm đa số cổ phần tại các công ty liên doanh chứng khoán trong nước. Chính sách nhằm giúp Trung quốc hội nhập sâu hơn với thế giới và nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống tài chính trong nước.

  Tin Khác

  Trang 1 / 1
  Go Top