Liên Hệ Chúng Tôi Tư Vấn Miễn Phí: 0937 132 858

  Quảng Cáo
  VND chịu áp lực giảm giá thấp hơn trong năm 2019

  Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2019, áp lực lên tỷ giá được giảm thiểu do các yếu tố tác động trong nước và quốc tế đang có chiều hướng thuận lợi hơn so với dự báo.

  Các điều kiện được đề cập đến trong báo cáo bao gồm: Khả năng USD sẽ không tăng nhiều thậm chí có thể suy yếu hơn; Lạm phát trong nước có khả năng kiểm soát khoảng 4% do giá hàng hóa thế giới tăng không lớn, áp lực lên tỷ giá giảm bớt.

  Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Việt Nam có cán cân thanh toán tổng thể thặng dư kể từ năm 2016 đến nay là đặc điểm khác biệt so với năm 2015 và 2007-2011 (giai đoạn VND mất giá mạnh).

  Sự thặng dư đến từ cả cán cân vãng lai và cán cân vốn. Dự báo cán cân thanh toán tổng thể sẽ tiếp tục thặng dư năm 2019 nhờ Xuất khẩu vẫn tăng trưởng, Việt Nam hấp dẫn được nhiều vốn FDI và dòng kiều hối ổn định.

  Đồng VND luôn được điều chỉnh theo hướng mất giá so với USD trong khi đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trồi sụt tùy từng thời kỳ và Chính phủ Trung Quốc thường có động cơ giảm giá Nhân dân tệ khi kinh tế gặp khó khăn.

  BVSC dự báo Nhân dân tệ năm 2019 sẽ tiếp tục giảm giá (dưới 5%, thấp hơn năm 2018). Do vậy, áp lực giảm giá VND từ diễn biến của đồng Nhân dân tệ trong năm 2019 cũng sẽ thấp hơn năm 2018. Trên cơ sở đó, rủi ro VND giảm giá trên 5% năm sau không lớn. Do đó, BVSC dự báo VND sẽ giảm giá dưới 3% trong năm 2019.

  Tin Khác

  Trang 1 / 1
  Go Top